Funderingsonderzoek

De fundering is letterlijk en figuurlijk het fundament onder uw gebouw. Of het nu gaat om uw woning, kantoorpand of bijvoorbeeld uw appartementencomplex, een sterke fundering is van kritiek belang voor de bruikbaarheid en duurzaamheid van het pand dat erop gebouwd is.

Heeft u een vermoeden dat er problemen met de fundering zijn? Of wilt u dit tijdens de aankoop van een object uitsluiten? Neem dan contact op met Het Inspectiehuis. Wij helpen u vakkundig om problemen uit te sluiten, of vast te stellen welke problemen er zijn zodat u zo spoedig mogelijk actie kunt nemen om de gevolgen te beperken.

Meer informatie over een funderingsonderzoek

De eerste tekenen van funderingsproblemen zijn vaak verzakkingen van het metselwerk, klemmende deuren of slecht sluitende ramen. Oorzaken kunnen liggen in paalrot in de houten funderingspalen onder het gebouw, of bijvoorbeeld verzakkingen van de ondergrond. In de regel bestaat voor elk probleem een oplossing, maar ook geldt dat elk funderingsprobleem op zich staat door de vele plaatsgebonden invloeden.

Een funderingsonderzoek heeft als doel om de opbouw van de funderingsconstructie en de huidige kwaliteit van het funderingsmateriaal vast te stellen. Indien volledig of gedeeltelijk herstel noodzakelijk blijkt, vormen de bevindingen uit dit onderzoek het eerste deel van het hersteltraject.

Funderingsonderzoek
Zodra u een vermoeden krijgt dat er funderingsproblemen bestaan doet u er verstandig aan zo spoedig mogelijk een specialist te betrekken. Een funderingsonderzoek bestaat doorgaans uit diverse delen die worden omvat in een rapportage met analyse. Hiervoor wordt archiefinformatie geraadpleegd, een gevelinspectie uitgevoerd, vindt een voegwaterpassing plaats om te bepalen hoever het pand van waterpas is gaan afwijken sinds het is gebouwd en vindt een grondige inpandige inspectie plaats waarbij constructieve elementen en wijzigingen worden geschouwd. Ook kan het nodig zijn om te graven en de fundering zelf bloot te leggen om de status hiervan te beoordelen.

Het Inspectiehuis
Wilt u meer weten over funderingsonderzoeken? Neem dan contact op met Het Inspectiehuis. Afhankelijk van de exacte situatie kunnen wij u zelf helpen, of u doorverwijzen naar betrouwbare en gespecialiseerde partijen met een lange staat van dienst.

Funderingsonderzoek

Afhankelijk van de situatie ter plaatse en de mogelijke problematiek ziet elk funderingsonderzoek er anders uit. Neem contact op voor een vrijblijvende prijsindicatie.

Prijs op aanvraag
Direct aanvragen